Nieuws

mei
19

Wijziging borgstellingsregelingen voor mkb-landbouw- en -visserijkredieten

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de subsidiemodules Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) en Tijdelijke borgstelling MKB-visserij- en aquacultuurkredieten (TBVA) gewijzigd.

De wijziging betreft ten eerste de looptijd van de financiering aan mkb-bedrijven in de vorm van kortlopende kredieten vanwege liquiditeitsbehoefte als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Door een verlenging van de maximale looptijd van twee jaar naar vier jaar kunnen er meer bedrijfsfinancieringsmogelijkheden worden geboden met gebruikmaking van de BL en TBVA.

Wat de provisie betreft wordt een onderscheid ingevoegd tussen kortlopende kredieten met een looptijd tot twee jaar en met een looptijd van twee tot vier jaar. Als uitgangspunt geldt dat het startmoment van de afbouw van de omvang van de borgstelling tot en met de laatste dag van het achtste kalenderkwartaal ter vrije keuze is aan de financier (in overleg met de ondernemer). Die afbouw dient echter uiterlijk op de eerste dag van het negende kalenderkwartaal aan te vangen.

De twee wijzigingen betreffende de looptijd en afbouw – in combinatie met de inwerkingtreding van de wijziging met terugwerkende kracht – leiden ertoe dat het mogelijk is dat kortlopende kredieten die al zijn verstrekt met toepassing van de verruimde BL en TBVA, alsnog een looptijd van maximaal vier jaar kunnen krijgen.

Om de in de kern gezonde bedrijven in de primaire landbouwsector en de visserij- en aquacultuursector tijdelijke kortlopende kredieten te kunnen verstrekken met toepassing van de BL en TBVA wordt in verband met de daarvoor verwachte benodigde garantieruimte door het kabinet ten slotte € 180 miljoen toegevoegd aan het subsidieplafond voor zover opengesteld in 2020. Deze verhoging heeft geen betrekking op landbouwinnovaties of vermogensversterkende kredieten.

Terug naar overzicht