Nieuws

mei
19

TKI Dinalog stelt budget beschikbaar voor nieuwe TKI-toeslag call

TKI Dinalog heeft een 'TKI-toeslag' budget van maximaal € 800.000 beschikbaar gesteld voor een nieuwe call for proposals.

De TKI-toeslag call 2020 voor de aanvraag van PPS-toeslag draagt bij aan de uitvoering van het Actieprogramma Topsector Logistiek 2020-2023 dat past binnen de inzet van het kabinet op missiegedreven innovatiebeleid en topsectoren. De call volgt de structuur van het Actieprogramma en de Kennis en Innovatieagenda van het TKI Logistiek.

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia bestaande uit minimaal twee bedrijven en één kennisinstelling. Per indiener kan er maximaal één aanvraag ingediend worden.

De oproep richt zich op toegepast/industrieel (R&D) onderzoek. De maximaal door TKI Dinalog toe te kennen TKI-toeslag is 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 300.000 (maximale projectomvang € 600.000 voor maximaal twee jaar).

Binnen de oproep is er een uitzondering voor het onderwerp 'Toepassing International Data Space in de logistiek'. Voor dit onderwerp is het mogelijk om voorstellen in te dienen voor industrieel (R&D) onderzoek voor maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 500.000 (maximale projectomvang € 1 miljoen voor maximaal drie jaar).

Aanvragen kunnen tot en met 14 augustus 2020, 14.00 uur worden ingediend per e-mail (tenders@dinalog.nl).

Voor meer informatie zie: https://www.dinalog.nl/tki-toeslag-call-2020-1ste-call-nu-open/

Terug naar overzicht