Nieuws

mei
19

Nieuwe Limburgse regeling 'bibliotheek, maatschappij en laaggeletterdheid'

De provincie Limburg heeft de Nadere subsidieregels bibliotheek, maatschappij en laaggeletterdheid 2020-2023 (BMLL) gepubliceerd.

Het doel van deze nieuwe regeling – de opvolger van de Nadere subsidieregels bibliotheek, maatschappij en laaggeletterdheid (BMLLI) – is het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid en taalachterstanden in de provincie Limburg.

In aanmerking voor subsidie komen Limburgse bibliotheken, Limburgse gemeenten, overige rechtspersonen die in Limburg zijn gevestigd, alsmede overige rechtspersonen die buiten Limburg zijn gevestigd maar waar een officiële Limburgse afdeling onderdeel van uitmaakt.

Een te ondersteunen project moet gericht zijn op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid en taalachterstanden in Limburg door het stimuleren van (activiteiten in het kader van) verbetering van taalvaardigheid en de aanpak van leesbevordering in preventieve en curatieve zin. In een project moet een bibliotheek (één van) de uitvoerende projectpartner(s) zijn en/of betrokken zijn bij het schrijven van de aanvraag, tenzij de aanvrager een gemeente betreft.

Het subsidiebedrag bedraagt niet meer dan 75% van de totale subsidiabele projectkosten en varieert van minimaal € 1000 tot maximaal € 60.000.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij de provincie Limburg. Het subsidieplafond is nog niet bekend.

Terug naar overzicht