Nieuws

mei
19

Mogelijk geen budget meer voor slimme demonstratiefabrieken in Drenthe

De provincie Drenthe meldt dat het subsidieplafond van de Subsidieregeling slimme demonstratiefabrieken provincie Drenthe (SDFDR) inmiddels bereikt is met de tot nu toe ontvangen aanvragen.

Als deze aanvragen worden toegekend, is er dus een grote kans dat er voor nieuwe aanvragen geen budget meer over is.

Zie ook: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/alle-subsidies-rij/@134432/demonstratiefabriek/

Over de regeling
De regeling is bedoeld voor Drentse mkb-bedrijven in de maakindustrie die slimme en schone productieprocessen willen demonstreren aan andere bedrijven.

Subsidie kan worden verleend voor demonstratieprojecten gericht op het realiseren van nieuwe, schone en slimme productieprocessen of het slimmer en schoner maken van bestaande productieprocessen binnen een bestaande of nieuwe fabriek in de maakindustrie in de provincie Drenthe.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 200.000. Het beschikbare budget voor 2020 bedraagt € 317.450.

Terug naar overzicht