Nieuws

mei
19

Tender Valorisatie 2017 Ronde 2 en tender Valorisatie MKB voor Noord-Nederland aangekondigd

Op 3 juli 2017 opent het Samenwerkingsverband Noord-Nederland vier tenders Valorisatie. Het betreft de tender Valorisatie 2017 Ronde 2 en de tender Valorisatie MKB. Binnen beide tenders kan subsidie worden aangevraagd voor innovatieve projecten binnen doelstelling C en doelstelling D, met als belangrijk verschil dat doelstelling D zich toelegt op de reductie van CO2-uitstoot. De innovaties hebben marktpotentie en leveren omzet en werkgelegenheid.

Bij de tenders Valorisatie MKB (MIT R&D samenwerkingsprojecten) is sprake van cofinanciering vanuit het ‘MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren’ (MIT) programma van het Ministerie van Economische Zaken. Projecten dienen daarom ook een bijdrage te leveren aan minimaal één van de programma’s of plannen van het MIT. Deze tenders zijn alleen beschikbaar voor het samenwerkend MKB. De tenders Valorisatie 2017 ronde 2 richten zich met name op het MKB. Kennisinstellingen en grote bedrijven komen ook in aanmerking voor deze tender. Het MKB moet een belangrijke rol spelen bij het kapitaliseren van de innovatie. 

 

Het gaat om kansrijke innovatieve projecten die omzet en werkgelegenheid opleveren. De innovatieve producten, concepten, technologieën en diensten staan dicht bij marktlancering (nadruk op TRL-niveau 5 tot en met 7). Hierdoor is kapitalisatie snel mogelijk. U kunt denken aan product-, proces- of dienstinnovaties die de innovatiekracht duurzaam versterken en die in een praktijkomgeving (of proeftuin) worden getest. De subsidiabele activiteiten en kosten hebben met name betrekking op het bouwen en testen van een prototype inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn. 

 

De beschikbare budgetten zullen vergelijkbaar zijn met het budget uit 2016. Voor projecten gericht op doelstelling C was dit € 2.500.000. Voor projecten gericht op doelstelling D was dit € 1.500.000. Aanvragen kunnen worden ingediend van 3 juli tot en met 7 september 2017. Informatie over de presentatie Roadshow MIT volgt nog.

Terug naar overzicht