Nieuws

mei
19

SBIR oproep Blockchaintoepassingen in provincie Groningen

RVO heeft een nieuwe SBIR oproep (Small Business Innovation Research Programma) geopend. Blockchain is een softwaretechnologie waarmee gegevens onwrikbaar vastgelegd kunnen worden voor het verrichten van veilige digitale transacties. Ondernemers die op zoek zijn naar concreet bruikbare toepassingen van blockchaintechnologie, die onder andere (semi-) publieke organisaties kunnen gebruiken. worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen voor deze oproep.

In deze oproep wordt gevraagd om innovatieve toepassingen te ontwikkelen op basis van blockchain-technologie, die bijdragen aan het oplossen van de Groningse maatschappelijke uitdagingen en/of aan het uitvoeren van taken van publieke of semipublieke organisaties in Groningen. Partijen die al onderzoek naar blockchaintoepassingen doen (bijv. een use case) kunnen hierop voortbouwen met een haalbaarheidsonderzoek. Wat innovatie in Groningen onderscheidt, is dat innovaties niet alleen worden bedacht en ontwikkeld, maar ook worden toegepast. Daarbij kunnen ze worden getest in een reële omgeving en met gebruikers. Groningen ziet zichzelf als valorisatie en living lab regio. De oproep legt de nadruk op drie thema’s:

  • Gezondheid;
  • Zekere, schone en efficiënte energie;
  • Uitvoeren van taken van publieke of semipublieke organisaties.

De oproep bestaat uit twee fasen, waarvoor in totaal € 500.000 beschikbaar is. Voor fase 1 is maximaal € 250.000 beschikbaar, het maximum bedrag per project is € 50.000 (incl. btw). Eventueel restant budget van fase 1 komt ten goede aan fase 2. Voor SBIR fase 2 is maximaal € 250.000 beschikbaar, het maximumbedrag per project is € 125.000 (incl. btw).

 

Nieuw aan deze oproep is dat een video-pitch (vlog) van maximaal 3 minuten deel uitmaakt van de offerte. Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl. U kunt uw voorstel indienen tot en met 28 juni 2017. 

 

Het SBIR is een op innovatie gericht programma voor kleine en middelgrote bedrijven. Via het SBIR programma ontwikkelen mkb-bedrijven in opdracht van de overheid innovaties die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd krijgen de bedrijven een kans om nieuwe en innovatieve producten, processen en diensten te ontwikkelen.

Terug naar overzicht