Nieuws

mei
19

Meer subsidie voor niet-productieve investeringen water in Noord-Holland

Op 21 december 2016 sloot in Noord-Holland de Subsidie niet-productieve investeringen water. Gedeputeerde Staten hebben besloten, de subsidieplafonds voor deze periode te verhogen. Het nieuwe bedrag is ruim € 30 miljoen.

Het subsidieplafond van € 31.522.572,50 wordt als volgt verdeeld: 

  • € 9.745.913,50, voor pijler 1. De middelen zijn voor 100% afkomstig uit het Europees fonds voor plattelandsontwikkeling ELFPO;
  • € 21.776.659, voor pijler 2. De middelen zijn voor 50% afkomstig uit ELFPO en voor 50% uit middelen vanuit het waterschap en de provincie. 

Indien bovengenoemd subsidieplafond wordt bereikt, wordt het subsidieplafond afkomstig uit middelen vanuit het waterschap en de provincie als volgt verdeeld:

  • € 1.349.579, 50 voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;
  • € 300.000, voor het Hoogheemraadschap van Rijnland;
  • € 9.238.750, voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

Met de regeling kon een vergoeding worden aangevraagd voor niet-productieve investeringen in het landelijk gebied, voor (her)inrichting / transformatie en beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. Het is één van de maatregelen binnen POP3, de subsidie voor plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020.

Terug naar overzicht