Nieuws

mei
19

LSH en Samenwerkende GezondheidsFondsen werken samen in Beter Gezond

Met Beter Gezond wordt € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor de cofinanciering van een publiek-privaat onderzoeksinitiatief, dat moet leiden tot innovatieve oplossingen die mensen met een chronische ziekte zo fit en betrokken mogelijk laten leven. Het programma is een samenwerking tussen de ruim twintig fondsen van de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) en de Topsector Life Sciences & Health (LSH). Aanvragen kunnen door middel van een video worden ingediend tot en met 30 juni 2017.

SGF en LSH willen samen met aanvragers werken aan dé oplossing die mensen in staat stelt om ondanks hun ziekte maximaal mee te doen in de samenleving. Dit betekent dat (1) zij een minimale belasting ervaren van hun ziekte, en (2) dat zij langer fit blijven, dus dat hun aandoening niet - of minimaal - verergert, en co-morbiditeit wordt voorkomen.

 

In twee rondes worden één of enkele initiatieven gekozen die bijdragen aan het zo fit en betrokken mogelijk leven met een chronische ziekte. In de eerste ronde moet een oplossing gepresenteerd worden in een video van maximaal twee minuten. Een onderzoeksproject kan tot maximaal 50% gefinancierd worden. Video-aanvragen kunnen worden ingediend door een onderzoeksinstelling, onderneming of organisatie (dus als rechtspersoon). Individuen mogen niet indienen. 

Terug naar overzicht