Nieuws

mei
19

Internetconsultatie over de innovatiebox geopend

Het Ministerie van FinanciŽn heeft een internetconsultatie geopend over een voorgenomen wijziging van de voorwaarden voor de innovatiebox. De regeling zal per 1 januari 2017 worden aangepast vanwege in OESO-verband gemaakte afspraken over patentboxen. Via deze openbare consultatie kan iedere belangstellende reageren op de voorstellen. De consultatie is geopend van 19 mei 2016 tot en met 16 juni 2016. Reacties worden alleen gepubliceerd als de inzender daarmee instemt.
 
De innovatiebox biedt de mogelijkheid om voordelen (winsten) die geboekt worden met een innovatief project tegen een lagere winstbelasting te laten belasten. De regeling staat open voor immateriële activa waarop een octrooi of een buitenlands patent is afgegeven en activa waarvoor een WBSO beschikking is afgegeven. Ook kwekersrechten voor nieuw ontwikkelde plantenrassen worden aangemerkt als octrooi.

Terug naar overzicht