Nieuws

mei
19

Tweede Kamer ge´nformeerd over subsidieregeling Wind op Zee

Minister Kamp (Economische Zaken) heeft de Tweede Kamer ge´nformeerd over het nieuwe systeem voor de uitrol van meer windenergie op zee. In dit systeem wordt de subsidie voor specifieke locaties voor windparken door de overheid via tenders uitgegeven. Windparken mogen alleen op deze locaties (kavels) worden gebouwd. De vergunning wordt tegelijk met het subsidiebesluit verleend. Het wetsvoorstel treedt naar verwachting op 1 juli 2015 in werking.

In de kamerbrief laat Kamp weten dat, indien het wetsvoorstel op 1 juli 2015 in werking treedt, de eerste SDE+ tender voor Wind op Zee in december 2015 open zal gaan. De tender heeft betrekking op kavel I en kavel II in het windenergiegebied Borssele. Elke partij die subsidie wil aanvragen, kan een bod indienen per kavel. Het bod is het bedrag per kilowattuur (kWh) waarvoor de partij het windpark op de kavel wil realiseren. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 maart 2016. Na het sluiten van de tender worden de biedingen per kavel gerangschikt. Het laagste bod in eurocent/kWh eindigt bovenaan, wint de subsidie voor dat kavel en krijgt de vergunning toegewezen.

Het ontwerp van het park moet minimaal 350 MW aan windturbines per kavel gaan realiseren, of dit zo dicht mogelijk benaderen. Net als bij de reguliere SDE+ mogen ook bij Wind op Zee de partijen zelf aangeven, hoeveel vollasturen zij verwachten te produceren. Dit moet worden onderbouwd met een windrapport. Bij de tender zullen de algemene SDE-voorwaarden van toepassing zijn, aangevuld met specifieke criteria voor wind op zee, zodat de windparken ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden. De tenderwinnaar wordt verplicht tot het stellen van twee bankgaranties. De eerste bankgarantie van € 10 miljoen zorgt ervoor dat partijen niet te lichtvaardig een bod indienen. Indien de winnaar binnen een jaar een verzoek tot intrekking van de subsidie verzoekt, is hij een boete van € 10 miljoen verschuldigd.
De tweede bankgarantie, gesteld op € 35 miljoen, moet vóór het einde van het eerste jaar worden afgegeven. Deze garantie zorgt er voor, dat het windpark daadwerkelijk en tijdig zal worden gerealiseerd.

Na de tender voor kavel I en II in Borssele zullen er nog vier tenders van elk twee kavels met een geplande totale capaciteit van 700 MW volgen. De derde en vierde tender zullen in het gebied van Zuid-Holland plaatsvinden. De derde zal in 2017 en de vierde in 2018 open gaan. De uitrol van de laatste tender zal in 2019 plaatsvinden in Noord-Holland. De maximale (afgeronde) tenderbedragen zijn als volgt:

• 2015: Borssele: 12,4 eurocent /kWh;

2016: Borssele: 11,9 eurocent /kWh;

2017: Zuid-Holland: 10,8 eurocent /kWh;

2018: Zuid-Holland: 10,3 eurocent /kWh;

2019: Noord-Holland: 10,0 eurocent /kWh.

De uiteindelijke maximale subsidie kan pas na afronding van alle vijf tenders worden berekend. Doordat bij het subsidieplafond rekening wordt gehouden met het maximaal mogelijk aantal MW, aantal vollasturen en het tenderbedrag, zal het open te stellen subsidiebedrag (budgetplafond) hoger liggen dan het uiteindelijke maximum subsidiebudget. Het verschil tussen budget en plafond kan aanzienlijk zijn. Het budgetplafond voor 2015 bedraagt € 5 miljard.  

Terug naar overzicht