Nieuws

mei
19

Subsidie voor innovatie en financiering grotendeels naar MKB

De subsidies die het ministerie van Economische Zaken ter beschikking stelt om innovatie en financiering te stimuleren, komt met name ten goede aan het MKB. Dat meldt onderzoeksinstituut Panteia. Vanuit de regelingen Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)-toeslag en MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) komt 50% bij de kleinere ondernemers terecht. Voor de WBSO is dit percentage 72% en voor de Garantielening Ondernemingsfinanciering zelfs 92%. Bij de berekeningen heeft Panteia de extra Zelfstandigenaftrek buiten beschouwing gelaten. Alle onderzoeksresultaten zijn hier te bekijken.

De Garantie Ondernemingsfinanciering is bestemd voor ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland en met voldoende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven. De regeling richt zich op (middel)grote bedrijven.

Met de TKI-toeslag stimuleert het ministerie publiek-private samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven. De MIT is bedoeld om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. Het doel van de WBSO is het bevorderen van innovatie (speur- en ontwikkelingswerk, (S&O)) in het bedrijfsleven door middel van een tegemoetkoming in de loonkosten.

Terug naar overzicht