Nieuws

mei
19

Jaarverslag Materiaalfonds 2014: 73 leningen verstrekt

Het Materiaalfonds is een stichting die talentvolle kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid biedt een rentevrije lening af te sluiten. Hiermee wil zij bijdragen aan de professionalisering en groei van de kunstsector. In 2014 heeft het Materiaalfonds 73 rentevrije leningen verstrekt voor projecten, zo blijkt uit haar jaarverslag. Met deze leningen was een totaalbedrag van 305.397 gemoeid. De gemiddelde lening bedroeg hiermee 4.185.


De verdeling over de verschillende disciplines was als volgt:

beeldende kunst: 41;
fotografie: 15;
vormgeving: 12;
mode: 5.

Een volledig overzicht van toekenningen is te vinden op de pagina's 13 tot en met 16 van het Jaarverslag. Het totaal aantal verstrekte leningen in 2013 bedroeg overigens 54.
Het Materiaalfonds beheert een kapitaal waaruit de rentevrije leningen worden verstrekt. Een bedrag wordt uitgeleend, komt terug en wordt weer aan een andere kunstenaar uitgeleend. Het geld rouleert en hiermee wordt voorkomen dat de middelen opraken. Bij zijn oprichting in 1972 beschikte het Materiaalfonds over een leenkapitaal van € 350.000. Tot eind 2014 heeft zij 1.966 projecten gefinancierd met een totaal bedrag van meer dan € 7 miljoen. Dankzij de continue aflossing van de kunstenaars is het leenkapitaal in al die jaren in stand gebleven.
De maximale lening die bij het Materiaalfonds kan worden aangevraagd is € 8.000. Hiermee kan een kunstenaar nieuw werk maken en presenteren. Dit kan bijvoorbeeld een expositie of presentatie in binnen- of buitenland zijn, maar ook een publicatie, een periode bij een van de werkplaatsen, een website voor archief en presentatie, of de aanschaf van apparatuur en gereedschap om nieuw werk te maken. Een lening kan ook aanvullend worden gebruikt op subsidie van een van de fondsen of ingezet worden als voorfinanciering van een project of opdracht. Leningen moeten in maandelijkse termijnen binnen drie jaar worden afgelost.

Terug naar overzicht