Nieuws

mei
19

Twintig toekenningen voor NWO Promoties in de geesteswetenschappen

NWO-Geesteswetenschappen en het Regieorgaan Geesteswetenschappen hebben aan twintig talentvolle onderzoekers een promotiebeurs toegekend, vanuit het gezamenlijke subsidieprogramma Promoties in de geesteswetenschappen. De promotietrajecten zijn verdeeld over de universiteiten die betrokken zijn bij het regieorgaan. Het gaat om twee typen promotieplaatsen, namelijk om reguliere promotieplaatsen en om plaatsen voor docentpromovendi. De regeling sloot op 4 maart jl.  

Doel van het programma is het aantrekken van jong onderzoekstalent om op termijn het hoofd te bieden aan de toenemende vergrijzing binnen de geesteswetenschappen. Het kader daarvoor vormen de door de universiteiten/faculteiten ontwikkelde structuurversterkingsplannen voor onderwijs en organisatie. Klik hier voor een overzicht van de toekenningen.

Terug naar overzicht