Nieuws

mei
19

Toekenningen uit het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties

NWO Chemische Wetenschappen heeft uit het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties (NCI) aan verschillende projecten subsidie toegekend binnen de drie subsidie-instrumenten van het Fonds: Chemical Industrial Partnership Programme (CHIPP), Technology Area’s (TA’s) en Kennis - Innovatie Mapping (KIEM). NWO stelt via het fonds financiële middelen beschikbaar voor nieuwe initiatieven voor samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen (publiek-private samenwerking, PPS) op het gebied van de chemie. Het TKI NCI gebruikt de drie subsidie-instrumenten met een verschillende inleg in contanten (in cash) van het bedrijfsleven.

Er zijn drie CHIPP-projecten toegekend op het gebied van C1-katalyse voor een totaal bedrag van € 1,7 miljoen. Deze CHIPP-projecten zijn opgezet in samenwerking met NIOK, het Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Katalyse. Elk project berust op een samenwerking tussen twee onderzoeksgroepen en één industriële partner. De projecten worden voor 50% door de industriële partners gefinancierd. 

Twee TA-premies zijn toegekend voor onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen voor kanker (€ 750.000) en voor onderzoek naar effectief allergie-vaccin (€ 900.000). De premies zijn gericht op de vorming van consortia van bedrijven en kennisinstellingen die kunnen uitgroeien tot grotere PPS’en die onderdeel kunnen worden van de andere TKI’s binnen of zelfs buiten de chemie.

Ten slotte zijn er KIEM-premies toegekend aan twee universitaire onderzoekers. KIEM-premies zijn gericht op een MKB en een universiteit of een coalitie van universiteit en een HBO-instelling om bestaande kennis over te dragen, een probleem op te lossen of om een product, proces of dienst te vernieuwen. KIEM staat ook open voor chemische start-ups. Een project heeft een vaste omvang van € 18.750.

De volgende deadline voor CHIPP- en TA aanvragen is 9 september 2014. Aanvragen voor KIEM kunnen doorlopend worden ingediend.

Het TKI Nieuwe Chemische Innovaties fungeert als een omgeving waarbinnen onderzoekers en bedrijven zelf kunnen aangeven welke nieuwe programma’s nodig zijn. Het is een kraamkamer voor nieuwe innovatiegebieden binnen de Topsector Chemie. NWO stelt voor het fonds voor de periode 2014-2015 een bedrag van € 20 miljoen beschikbaar.

Terug naar overzicht