Nieuws

mei
19

Stand van zaken SDE+ 2014 op 8 mei 2014

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) van 2014 is op 1 april 2014 geopend. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een nieuwe tabel gepubliceerd, met daarin de stand van zaken op 8 mei 2014, van de aanvragen die zijn ingediend voor SDE+ 2014. Sinds 1 april zijn er 22 aanvragen voor SDE-subsidie binnengekomen voor een totaal budget van 133,7 miljoen. Er zijn nog geen beschikkingen verstuurd.

De tabel is hier te bekijken. De actuele stand kan inmiddels anders zijn. Het overzicht betreft de categorieën hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte én WKK en hernieuwbaar gas. Het overzicht wordt iedere twee weken geactualiseerd, totdat het volledige budget voor 2014 aan projecten is toegekend. Voor SDE+ 2014 is een budget van € 3,5 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. De aanvragen van worden nu inhoudelijk beoordeeld. Deze beoordeling kan ertoe leiden dat de budgetclaim wordt bijgesteld, onder andere als gevolg van afwijzingen.

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+ heeft als doel om op een kosteneffectieve manier stappen te zetten richting de Europese duurzame energie doelstelling van 14% in 2020.

Terug naar overzicht