Nieuws

mei
19

PGGM Stimuleringsfonds: oproep praktijkgericht onderzoek dementie ( 75.000)

Bij het PGGM Stimuleringsfonds kunnen tot en met 1 juli 2014 voorstellen worden ingediend voor praktijkgericht onderzoek naar dementie. Kennisinstituten en hogescholen met expertise op dit terrein worden hiertoe uitgenodigd. Twee thema's zijn vastgesteld, waarvoor elk een onderzoeksvoorstel tot een bedrag van 75.000 gehonoreerd wordt. Een voorstel sluit aan bij bestaande onderzoeksprojecten of gaat binnen afzienbare tijd (6 maanden na toekenning) van start.


Een onderzoek moet zoveel mogelijk in lijn zijn met de onderzoeksagenda van het Deltaplan Dementie en heeft een focus op de volgende thema's:

ondersteuning van mantelzorgers van mensen met dementie door versterking van hun capaciteiten of vermindering van zorgbelasting;
verhogen van de sociale participatie en autonomie van mensen met dementie waarbij rekening wordt gehouden met hun capaciteiten.

Bij de beoordeling van de onderzoeksvoorstellen worden mensen met dementie, mantelzorgers, praktijkdeskundigen en wetenschappers betrokken.

Terug naar overzicht