Nieuws

mei
19

EFRO Noord Nederland opent najaar 2014

In het najaar van 2014 opent het nieuwe Operationeel Programma EFRO voor Noord-Nederland. De exacte datum is afhankelijk van de goedkeuring door de Europese Unie. In het nieuwe programma 2014-2020 zal worden gewerkt met tenders en calls. Projectaanvragen zullen worden beoordeeld en geselecteerd op basis van vooraf gekozen criteria.

De doelstellingen en inhoud van de eerste tender voor het nieuwe programma worden momenteel uitgewerkt. Deze tender zal met name gericht zijn op het stimuleren van innovatie en valorisatie in het MKB. Waarschijnlijk komt de nadruk te liggen op ondersteuning in de fase in het innovatieproces tussen productontwikkeling en marktintroductie. Het budget voor deze ronde is nog niet bekend. SNN richt zich met de eerste tender op projecten van clusters van ondernemingen en van samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen en kennisinstellingen.

Voor de latere programmaperiodes zijn er subsidieregelingen voorzien voor ondernemingen. Hierbij zullen tevens specifieke financiële instrumenten worden gebruikt, zoals revolverende fondsen. Zodra er meer informatie over het nieuwe EFRO-programma en de tender bekend is, zal het SNN dit op haar website publiceren.

Terug naar overzicht