Nieuws

apr
19

Twee nieuwe POP3-openstellingen in de provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft twee nieuwe openstellingen bekendgemaakt voor de Regeling POP 3 subsidies provincie Overijssel (POP3OV).

De nieuwe openstellingen betreffen de paragrafen 2.2 (Regeling Lopende kosten en dynamisering LEADER) en 3.10 (Regeling Niet productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen Stikstof). Beide paragrafen worden van 20 april tot en met 18 juni 2021 opengesteld voor het indienen van aanvragen.

2.2 Regeling Lopende kosten en dynamisering LEADER
Op basis van deze regeling kan een zogeheten Lokale Aktie Groep (LAG) subsidie aanvragen voor beheer van de uitvoering van de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) én voor promotie en voorlichting van deze LOS. De steun bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 25% van de totale publieke uitgaven voor de LOS.

Het subsidieplafond voor nu bekendgemaakte nieuwe aanvraagperiode bedraagt € 563.191,24 (€ 115.963,13 voor LAG Noord Overijssel, € 96.635,94 voor LAG Noordoost Twente, € 136.641,71 voor LAG Salland en € 213.950,46 voor LAG Zuidwest Twente).

3.10 Regeling niet productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen Stikstof
Vanuit deze regeling kunnen (samenwerkingsverbanden van) landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen en gemeenten subsidie aanvragen voor natuurherstelmaatregelen die bijdragen aan het beter bestand maken van de habitats in de Natura 2000 gebieden tegen stikstofdepositie. Dit betreffen de natuurherstelmaatregelen die zijn opgenomen in de Natura 2000 beheerplannen.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor niet-productieve investeringen gericht op natuurherstel met een aangetoonde directe link met de landbouw. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Het te verdelen budget voor de nu gepubliceerde nieuwe aanvraagperiode bedraagt € 5.280.000.

Terug naar overzicht