Nieuws

apr
19

ZonMw-oproep lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag

ZonMw heeft een oproep gepubliceerd voor het indienen van aanvragen binnen het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag (AVG).

Het betreft de oproep: 'Versterken lokale meld- en adviespunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag'.

Subsidie kan worden aangevraagd voor het versterken van de regionale infrastructuur. De subsidieaanvraag richt zich daarom op het efficiënt(er) inrichten van bestaande lokale en regionale advies- en meldpunten. Ook richt de subsidieaanvraag zich op het verbeteren van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van deze meldpunten. Het project is gericht op professionals én burgers. Hier dienen passende communicatie-activiteiten op te worden afgestemd om bekendheid van het meldpunt te realiseren.

De oproep is niet bedoeld voor landelijke meldpunten. Om een landelijk dekkend netwerk voor niet-acute advies- en meldpunten te realiseren, krijgen (GGD/veiligheids)regio’s waar géén projecten lopen voorrang op regio’s waar wel projecten lopen.

Gemeenten en GGD’en kunnen subsidieaanvragen indienen namens een regionaal samenwerkingsverband. Om ervoor te zorgen dat het project aansluit bij de lokale praktijk en dat de doorgeleiding van meldingen goed georganiseerd is, dienen samenwerkingsafspraken te zijn gemaakt met de volgende partijen:

  • gemeente/GGD;
  • regionale meldkamers (ambulance en politie);
  • ggz (crisisdienst);
  • een eerste aanzet tot samenwerking met zorgverzekeraar(s); en
  • (indien relevant) maatschappelijke opvang.


Bij het uitwerken van de subsidieaanvraag zijn de volgende thema’s extra van belang:

  • landelijke en regionale dekking;
  • regionale samenwerking;
  • cliënten en naasten centraal;
  • borging;
  • aansluiting bij de Wvgg.


De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 125.000 per project met een looptijd van maximaal twaalf maanden.

Aanvragen kunnen tot en met 6 juni 2019, 14.00 uur worden ingediend via het digitale aanvraagsysteem ProjectNet.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/versterken-lokale-advies-en-meldpunten-niet-acute-hulpbehoefte-verward-gedrag-3/

Terug naar overzicht