Nieuws

apr
19

OPZuid-openstelling 'Koolstofarme Economie' op komst

De Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (SOPZUID) zal naar verwachting van 11 juni tot en met 27 september 2019 open worden gesteld voor aanvragen met betrekking tot het onderdeel 'Koolstofarme Economie'.

De Stuurgroep OPZuid heeft het Comité van Toezicht in ieder geval dit zwaarwegende advies gegeven, zo meldt Stimulus.

De openstelling richt zich op duurzame energie en energiereductie in de gebouwde omgeving, gericht op slimme uitrol. Met de gebouwde omgeving wordt een aaneengesloten gebied met hoofdzakelijk woon-, werk- of recreatiefunctie bedoeld. Demonstratieprojecten op bedrijventerreinen die een grote kennisdisseminatie component hebben en gericht zijn op de duurzame gebouwen zijn hierbij ook toegestaan.

De subsidie bedraagt maximaal € 1,5 miljoen per project. Onder voorbehoud van het uiteindelijke advies van het Comité en het daaropvolgende besluit van de Managementautoriteit zal er voor de nieuwe openstelling een bedrag van € 8 miljoen beschikbaar worden gesteld.

Subsidieaanvragen kunnen bij het overnemen van het advies dus vanaf 11 juni 2019 worden ingediend, waarbij opnieuw zal worden gewerkt met een tendersysteem. Vanaf eind mei verwacht Stimulus duidelijkheid te kunnen geven over de precieze invulling van de call en zal ook de wijzigingsregeling worden gepubliceerd.

Zie ook: https://www.stimulus.nl/opzuid/verwachte-openstelling-4f-koolstofarme-economie-per-11-juni-2019/

Over de regeling
Met de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 wordt uitvoering gegeven aan het OPZuid – Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland (OPZUID).

Op basis van het onderdeel 'Koolstofarme Economie' kan subsidie worden verstrekt voor projecten gericht op de slimme uitrol van innovatieve technologieën, instrumenten en niet-technologische aspecten, die zijn gericht op het bevorderen of aanwenden van koolstofarme technologieën. De projecten dragen bij aan duurzame energieproductie, energie-efficiëntie en energiebesparing.

Terug naar overzicht