Nieuws

apr
19

Openstellingsbesluit tweede ronde 2019 Iepen Mienskipsfûns

De provincie Friesland heeft het openstellingsbesluit gepubliceerd voor de tweede aanvraagronde van 2019 voor de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2016 (IMFFR2016).

De tweede aanvraagronde zal open staan van 23 april 2019 tot en met 17 mei 2019.

Het subsidieplafond voor kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen per gebied bedraagt:

 • Waddeneilanden: € 62.500;
 • Noordoost Fryslân: € 122.500;
 • Noordwest Fryslân: € 122.500;
 • Zuidwest Fryslân: € 0;
 • Zuidoost Fryslân: € 142.500.


Het subsidieplafond voor grote maatschappelijke initiatieven per gebied bedraagt:

 • Waddeneilanden: € 230.000;
 • Noordoost Fryslân: € 270.000;
 • Noordwest Fryslân: € 270.000;
 • Zuidwest Fryslân: € 200.000;
 • Zuidoost Fryslân: € 250.000.


Voor de openstelling gelden wel enkele beperkingen:

 • in de regio Zuidoost Fryslân wordt geen subsidie verstrekt voor de aanleg van kunstgras, met inbegrip van daarmee samenhangende werkzaamheden. Dit geldt overigens niet voor de aanleg van kunstgrasvelden die een breed gebruik in de lokale gemeenschap zullen kennen en waarbij het initiatief aantoonbaar breed door die gemeenschap wordt gedragen;
 • binnen de categorie grote maatschappelijke initiatieven wordt in de regio’s Noordwest Fryslân en Noordoost Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden;
 • binnen de categorie grote maatschappelijke initiatieven wordt in de regio’s Zuidwest Fryslân en Zuidoost Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen en speelterreinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden. Dit geldt niet voor de aanleg van speeltoestellen in de regio Zuidoost Fryslân, die een breed gebruik in de lokale gemeenschap zullen kennen en waarbij het initiatief aantoonbaar breed door die gemeenschap wordt gedragen;
 • niet subsidiabel zijn de kosten die verband houden met loonkosten van de aanvrager;
 • de loonkosten van ingehuurde adviseurs zijn maximaal voor 50% subsidiabel voor zover zij in redelijke verhouding staan tot de uitgevoerde activiteit.


Over de regeling
Het doel van de regeling is het bevorderen van de leefbaarheid in Friesland door middel van het stimuleren van maatschappelijke initiatieven.

Terug naar overzicht