Nieuws

apr
19

Subsidiemogelijkheden voor klimaatstress-testen in Noord-Brabant

Noord-Brabant wil de gevolgen van klimaatniveau op lokaal niveau sneller aan kunnen pakken. Gemeenten in Noord-Brabant kunnen vanaf 1 mei bij de provincie subsidie aanvragen voor het uitvoeren van klimaatstress-testen en het organiseren van klimaatadaptatiedialogen. Op 26 april 2018 wordt van 10.00 tot 12.00 uur een informatiebijeenkomst georganiseerd in het provinciehuis.

Aanmelden is mogelijk via het e-formulier. Meer informatie over deze regeling is ook te vinden op het nieuwe klimaatportaal van de provincie. 

 

Een klimaatstress-test onderzoekt de gevolgen van klimaatverandering op vier klimaatthema's: hitte, droogte, overlast en overstromingen. Daarnaast worden kwetsbaarheden en kansen onderzocht voor negen verschillende sectoren, zoals landbouw, gezondheid, veiligheid en infrastructuur. Een klimaatadapatiedialoog is het gesprek tussen gemeenten en partijen die actief zijn in de openbare ruimte, zoals waterschappen, woningcorporaties, de GGD of rioleringsbedrijven. Zij kunnen samen analyseren welke aanpassingen nodig zijn om de gemeente klimaatbestendig te maken en welke nieuwe kansen zouden kunnen worden benut. Op die manier krijgt elke gemeente de gelegenheid een eigen klimaatadaptatiestrategie te ontwikkelen.

 

De subsidie wordt binnenkort bekendgemaakt in het Provinciaal blad.

Terug naar overzicht