Nieuws

apr
19

Subsidie voor innovatieve financieringsconcepten voor duurzaamheidsmaatregelen aan woningen in Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de Uitvoeringsregeling subsidie innovatieve financiering duurzaamheidsmaatregelen woningen vastgesteld. De subsidie kan worden verstrekt voor het in de praktijk testen van een voor de provincie Noord-Holland nieuwe, object-gebonden financieringsconstructie voor duurzaamheidsmaatregelen aan woningen voor eigenaren-bewoners en verenigingen van eigenaren.

De subsidie kan tevens worden verstrekt voor de ontwikkeling van een financieringsconstructie in dit kader. De regeling is tot en met 31 december 2020 geopend voor aanvragen. Het subsidieplafond bedraagt € 400.000. De vergoeding is 50% van de subsidiabele kosten, tot maximaal € 100.000. Bijdragen van minder dan € 5.000 worden niet verstrekt. 

Terug naar overzicht