Nieuws

apr
19

Provincie Utrecht start subsidie voor betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

De provincie Utrecht komt met een nieuwe subsidieregeling voor initiatieven, die leiden tot een goede balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dat hebben Gedeputeerde Staten onlangs in hun vergadering besloten. In februari 2018 werd al een beleidsplan Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt vastgesteld.

In de provincie Utrecht nemen de zorgen toe over de mismatch op de regionale arbeidsmarkt, over de manier waarop leerlingen worden voorbereid op de arbeidsmarkt en de wijze waarop het samenspel tussen onderwijs en het bedrijfsleven zich ontwikkelt. Om de regionale economie goed laten functioneren, is een goede balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt cruciaal. Het gaat hierbij om zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de arbeidskrachten. Daarom hebben Gedeputeerde Staten een beleidsplan en daarop volgende uitvoeringsregeling voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt vastgesteld. 

Terug naar overzicht