Nieuws

apr
19

Oproep LIFE projectsubsidies 2018 gepubliceerd

De Europese Commissie nodigt overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s) uit om een aanvraag in te dienen voor de 2018 Call for proposals for LIFE Grants. Voor deze oproep is € 379 miljoen beschikbaar. Hiervan is € 317 miljoen bestemd voor het subprogramma Milieu en € 80 miljoen voor het subprogramma Klimaat.

Binnen het subprogramma Milieu kunnen aanvragen worden ingediend voor Reguliere projecten, Voorbereidende projecten, Integrale projecten en Technische ondersteuningsprojecten. Binnen het subprogramma Klimaat kunnen aanvragen worden ingediend voor Reguliere projecten, Integrale projecten en Technische ondersteuningsprojecten. De deadlines voor 2018 zijn als volgt:

 • Reguliere projecten - subprogramma Klimaat: 12 september 2018;
 • Reguliere projecten - subprogramma Milieu: fase 1 (concept note) 12/14 June 2018;
 • Voorbereidende projecten - subprogramma Milieu: 20 september 2017;
 • Integrale projecten: fase 1 (concept note): 5 september 2018;
 • Technische ondersteuningsprojecten: 8 juni 2018.

Voor het indienen van Reguliere projecten binnen het subprogramma Milieu geldt een nieuwe procedure. De commissie gaat een pilot uitvoeren met een 2-fasen indiening. Eerst dient u een korte conceptnotitie in. Als deze wordt goedgekeurd kunt u een compleet projectvoorstel indienen. 

 

Het LIFE programma stimuleert de uitvoering van het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid in lidstaten. Het programma LIFE 2014 - 2020 lijkt in grote lijnen op haar voorganger LIFE+. LIFE bestaat uit twee subprogramma’s met afzonderlijke prioriteiten:

Subprogramma Milieu, met de onderdelen:

 • Natuur en biodiversiteit: beschermen en verbeteren van de natuur in Europa, vooral in Natura 2000 gebieden;
 • Milieu- en grondstof-efficiency: innovatieve projecten op het gebied van water, zee, afval, grondstoffen, lucht en emissies, milieu en gezondheid en een groene en circulaire economie;
 • Informatie en bestuur: bewustwording, samenwerking, best practices voor handhaving en naleving, beter bestuur en steun aan NGO’s.

Subprogramma Klimaat, met de onderdelen:

 • Mitigatie: verminderen van klimaatverandering, reductie broeikasgasemissies;
 • Adaptatie: aanpassing aan klimaatverandering zoals overstroming en droogte;
 • Informatie en bestuur: beleid en informatie over klimaatproblematiek, bewustwording, communicatie, samenwerking, verspreiding van kennis.

In Nederland valt de uitvoering van de projecten onder de verantwoordelijkheid van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken. 

Terug naar overzicht