Nieuws

apr
19

Nieuw kennisontwikkelingsprogramma ZonMw ‘Wat werkt in de zorg voor jeugd’

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het programma ‘Zorg voor de jeugd’ gelanceerd. In dit actieprogramma wordt een nieuw kennisontwikkelingsprogramma ‘Wat werkt in de zorg voor jeugd’ aangekondigd. ZonMw werkt de komende periode, in samenspraak met betrokkenen en VWS, de kaders voor het nieuwe programma uit. Naar verwachting gaat het programma 1 januari volgend jaar van start.

Doel van het kennisontwikkelingsprogramma ‘Wat werkt in de zorg voor jeugd' is het ontwikkelen van innovatieve werkwijzen die de mogelijkheden van technologie, digitalisering, innovatie en e-health optimaal laten aansluiten bij de behoeften van kinderen en gezinnen.

 

Uitgangspunt van ‘Zorg voor de jeugd' is dat het belang van het kind nog centraler moet komen te staan in de jeugdhulp. Dat houdt in tijdiger passende hulp, zoveel mogelijk thuis opgroeien en meer begeleiding om zelfstandig te kunnen worden. Daarnaast worden de wachtlijsten aangepakt.

 

Het kabinet gaat het programma samen met gemeenten, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties uitvoeren. In totaal komt er € 108 miljoen beschikbaar om de transformatie van de jeugdhulp in de komende jaren een impuls te geven. Jeugdregio’s moeten een driejarig plan opstellen om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage uit dit zogenaamde Transformatiefonds. Voor gemeenten die tekorten ervaren komt er een tijdelijke voorziening van € 200 miljoen beschikbaar waarop een beroep kan worden gedaan. Een speciaal ondersteuningsteam gaat gemeenten ondersteunen en adviseren. Voor dit team is jaarlijks € 5 miljoen gereserveerd op de begroting van VWS.

Terug naar overzicht