Nieuws

apr
19

Subsidieregeling gepubliceerd voor nieuwe theaterteksten

Het Nederlands Letterenfonds en het Fonds Podiumkunsten hebben gezamenlijk een regeling voor de totstandkoming van nieuwe theaterteksten ontwikkeld. Voorheen hadden beide fondsen een eigen regeling: het Fonds Podiumkunsten richtte zich daarbij op de opdrachtgevers, het Letterenfonds op de auteurs. De nieuwe regeling richt zich op auteurs. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een werkbijdrage.

Van de aanvrager wordt gevraagd om na te denken over uitvoeringsmogelijkheden. In dat kader is het een pre als een producent of podium is betrokken bij het traject. In ieder geval wordt van de aanvrager verwacht dat hij een openbare presentatie of een lezing voor publiek, programmeurs etc. organiseert. 

 

Als een opdrachtgever van plan is een productiesubsidie aan te vragen in het kader van de deelregeling Projectsubsidies van het Fonds Podiumkunsten voor het realiseren van een uitvoering, kan hij de kosten voor het verlenen van de opdracht onderdeel maken van deze productieaanvraag. Hiervoor kan aanvullend een bedrag worden aangevraagd van maximaal € 25.000.

 

Een aanvrager kan maximaal een keer per twee jaar een werkbijdrage theaterauteur ontvangen. De werkbijdrage theaterauteur is een tegemoetkoming in de investering van tijd en materialen en kan gebruikt worden voor kosten die verband houden met de ontwikkeling en presentatie van nieuw werk. Een werkbijdrage theaterauteur wordt verstrekt op basis van de omvang van de werkzaamheden. De eerstvolgende indiendatum voor een subsidie theatertekst is 23 augustus 2017.

Terug naar overzicht