Nieuws

apr
19

Subsidieplafond voor projecten MIT haalbaarheid en innovatieadvies Oost-Nederland bereikt

Op 11 april 2017 is het aanvraagloket voor de regeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren voor Oost-Nederland (MIT OOST) geopend. Het aantal aanvragen voor haalbaarheids- en innovatieadviesprojecten overstijgt het beschikbare subsidieplafond. De provincie Gelderland laat, in haar hoedanigheid als managementautoriteit, weten dat het geen zin heeft om nog aanvragen voor deze projecten in te dienen.

Sinds 2015 stellen het ministerie van Economische Zaken en de regio's (provincies) gezamenlijk het budget beschikbaar voor de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De subsidieregeling MIT - OOST Haalbaarheid en innovatieadvies Overijssel komt voort uit deze samenwerking. In 2017 kunt u in de provincies Gelderland en Overijssel subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject, een innovatie-adviesproject en R&D samenwerkingsprojecten.

Terug naar overzicht