Nieuws

apr
19

Subsidie voor bijscholing vmbo-leraren verlengd

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft een wijziging gepubliceerd van het Besluit vaststelling beleidskader subsidies korte opleidingstrajecten vmbo-leraren 2017. De regeling en de aanvraagperiode zijn verlengd en in plaats van de verplichte bundeling van aanvragen, kan nu voor ieder traject afzonderlijk een aanvraag worden ingediend. Voor de Minor Dienstverlening & Producten (D&P) is de maximale subsidiebijdrage verhoogd van € 4.000 naar € 4.150 per deelnemer.

De regeling loopt met de wijziging door tot het eind van het jaar. De aanvraagperiode is verlengd van 30 juni naar 30 september 2017. Andere belangrijke wijzigingen zijn het loslaten van de maximering van het totale subsidiebedrag per bestuur en een verheldering van de mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor deelname aan de korte trajecten door leraren die lesgeven in het voortgezet speciaal onderwijs. Er is een budget beschikbaar van € 6 miljoen. De subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst totdat het budget op is.

 

Leraren die lesgeven in het vmbo kunnen met subsidie korte opleidingstrajecten volgen. De subsidie is bedoeld voor leraren die lesgeven in het vmbo maar hiervoor geen passende bevoegdheid of bekwaamheid hebben. Het betreft een subsidie voor de kosten die gemoeid zijn met het volgen van de bijscholing om vanuit de oude bekwaamheid te komen tot een passende bevoegdheid of bekwaamheid voor het lesgeven in vmbo. De lerarenopleidingen hebben voor een aantal specifieke doelgroepen korte trajecten ontwikkeld. Dit zijn de volgende trajecten: 

  • Assessment voor docenten Media, Vormgeving en ICT (MVI): een onderzoek waarin wordt bepaald of iemand geschikt is voor deze functies; 
  • Minor Dienstverlening & Producten (D&P): bestemd voor docenten met een beroepsgerichte of niet-beroepsgerichte tweedegraads bevoegdheid; 
  • Bijscholing voor pabo-afgestudeerden die werken in het vmbo: na deze bijscholing zijn leraren bekwaam om les te geven in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo; 
  • Maatwerktrajecten voor pabo-afgestudeerden: via deze trajecten krijgen pabo-afgestudeerden lesbevoegdheid in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs/volwassenenonderwijs (vo).

Terug naar overzicht