Nieuws

apr
19

Natuurbeheerplan Zeeland 2016 gewijzigd

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland hebben het Natuurbeheerplan Zeeland gewijzigd. De begrenzing van de leefgebieden open akker en droge dooradering is aangepast. Ook is een categorie water begrensd en zijn er wijzigingen rondom de begrenzing van enkele percelen natuurgebied op het Groot Eiland in de gemeente Hulst. De wijzigingen zijn van toepassing op de subsidie agrarisch natuurbeheer voor 2018.

De zienswijzen zijn samengevat in een antwoordnota en verwerkt in de definitieve Planwijziging. Het plan en de antwoordnota liggen van 24 april tot en met 4 juni 2017 ter inzage op het Provinciehuis te Middelburg. 

 

Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) verleent Zeeland subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuur en landschap in Nederland. SNL bestaat uit de subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) en de subsidieverordening Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL).

Terug naar overzicht