Nieuws

apr
19

Gelderland stelt Natuurbeheerplan 2018 agrarisch deel vast

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben het agrarisch deel van het Natuurbeheerplan 2018 vastgesteld. Hierbij horen de kaarten leefgebieden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer en voor zoekgebieden categorie water ten behoeve van agrarisch waterbeheer.

Met de aanleg van nieuwe natuur wil Gelderland zorgen voor het versterken van bestaande natuur. Die nieuwe natuur verbindt verschillende bestaande natuurgebieden met elkaar. Het totaal aan nieuwe en bestaande natuur wordt het Gelders Natuurnetwerk genoemd. Organisaties en particulieren kunnen subsidie krijgen als ze hieraan bijdragen.

Terug naar overzicht