Nieuws

mrt
19

Tijdelijke steun Letterenfonds ten behoeve van literaire vertalingen

Het Nederlands Letterenfonds (NLLETTER) heeft de Tijdelijke regeling aankoop- en productiekostenbudget buitenlandse literatuur voor uitgevers (BLNL) gepubliceerd.

Het doel van deze nieuwe regeling is om literaire uitgevers te ondersteunen bij de aankoop- of productiekosten van buitenlandse titels, zodat het aantal literaire vertalingen in het Nederlands op peil blijft in tijden waarin de gebruikelijke acquisitie- en distributiekanalen voor literaire uitgaves ingrijpend zijn beperkt als gevolg van de maatregelen in verband met de uitbraak van het virus SARS-CoV-2.

Ondersteuning kan alleen worden aangevraagd door uitgeverijen die tussen 1 januari 2017 en 1 maart 2021 een literaire vertaling hebben gepubliceerd of in voorbereiding hebben bestemd voor de Nederlandse markt, en die voor dat werk een uitgave-overeenkomst hebben afgesloten met een vertaler die daarvoor een subsidie heeft ontvangen van het Letterenfonds op grond van de Regeling projectsubsidies voor literaire vertalingen (NLLETTERPLV).

Een aanvrager kan subsidie aanvragen voor € 2500 per boektitel en voor maximaal drie boektitels, dus in totaal kan aan een aanvrager maximaal € 7500 worden toegekend.

Aanvragen kunnen tot 15 juni 2021 worden ingediend bij het Letterenfonds en worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Terug naar overzicht