Nieuws

mrt
19

Nieuwe Horizon Europe-oproepen voor EIC-werkprogramma 2021

De Europese Commissie heeft in het kader van Horizon Europe (HORIZON) nog eens drie nieuwe oproepen gepubliceerd op grond van het werkprogramma 2021 van de Europese Innovatieraad (EIC).

Het gaat om de volgende oproepen:


Over Horizon Europe
Horizon Europe - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2021-2027) vormt het kader waarbinnen de Europese Unie (EU) onderzoeks- en innovatieactiviteiten ondersteunt. Horizon Europe bouwt voort op het tussen 2014 en 2020 uitgevoerde programma Horizon 2020.

Met Horizon Europe – waarvan de wetteksten nog niet officieel gepubliceerd zijn – wil de EU het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EU het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen.

Horizon Europe biedt financiële ondersteuning aan kennis- en onderzoekinstellingen en bedrijven die bezig zijn met onderzoek en innovatie. De structuur van Horizon Europe is vergelijkbaar met de pijlerstructuur van Horizon 2020. Het programma bestaat uit drie pijlers en enkele horizontale acties. Om invulling te geven aan al deze onderdelen stelt de Europese Commissie zogeheten werkprogramma's vast. De werkprogramma's bevatten voor subsidieaanvragen de prioriteiten, de selectie- en gunningscriteria, alsmede het maximale financieringspercentage.

Terug naar overzicht