Nieuws

mrt
19

€ 24 miljoen extra COVID-steun voor culturele en creatieve sector

Er is een wijziging van de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 en de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen (BRSMI) gepubliceerd.

Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19
De wijziging voorziet in een grondslag voor de verstrekking van in totaal € 24 miljoen aan extra ondersteuning voor de culturele en creatieve sector voor de eerste twee kwartalen van 2021. Voor makers is in totaal een bedrag van € 5,5 miljoen in het vooruitzicht gesteld, uit te keren op grond van bestaande COVID-regelingen van de Rijkscultuurfondsen.

De extra middelen worden verdeeld over de vier fondsen waar de grootste budgettaire druk op de makersregelingen is: het Filmfonds (FNF), het Fonds Podiumkunsten (NFPK), het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) en het Mondriaan Fonds (MONDRIAAN). Voor laatstgenoemd fonds voorziet deze regeling tevens in het invoegen van een extra paragraaf ten behoeve van een ophoging van het budget van de Deelregeling kunst/erfgoed presentatie (KEPMF).

Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen
De wijziging van de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen heeft betrekking op vier daarin opgenomen subsidieplafonds. Het gaat om subsidieplafonds voor de Stichting Paleis Het Loo, Nationaal Museum, de Stichting Joods Historisch Museum, de Stichting tot Exploitatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie en het subsidieplafond voor de publieksactiviteiten van Stichting Het Rijksmuseum.

Terug naar overzicht