Nieuws

mrt
19

Zuid-Holland kondigt openstelling voor subsidie planvorming detailhandel aan

De provincie Zuid-Holland heeft een nieuwe openstelling aangekondigd voor de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland (PDZH).

Met deze regeling stimuleert de provincie het in stand houden, het verhogen van de kwaliteit én het verbeteren van het functioneren van winkel- en centrumgebieden.

De nieuwe openstelling – die zal lopen van 1 april tot en met 31 december 2020 – zal bestemd zijn voor een groot aantal specifiek benoemde winkel- en centrumgebieden die in het provinciaal beleid zijn aangeduid als 'overige centra'.

Het winkel- en of centrumgebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moet uit ten minste vijf winkels bestaan. De hoogte van de subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten voor zover deze niet meer bedragen dan € 10.000 en 50% van de subsidiabele kosten voor zover deze meer bedragen dan € 10.000, tot een maximum van in totaal € 20.000.

Het subsidieplafond voor de nieuwe openstelling bedraagt circa € 500.000.

Kijk voor meer informatie, waaronder een lijst met centra die tijdens deze openstelling zijn uitgesloten van subsidie, op: https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@20445/detailhandel/

Terug naar overzicht