Nieuws

mrt
19

Restauratiesubsidies voor grote rijksmonumenten toegekend

Deze week heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de besluiten verstuurd aan eigenaren die tussen 1 juli en 16 september 2019 subsidie hebben aangevraagd op grond van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020 (SRRM19).

Vanuit deze regeling is in totaal € 60 miljoen beschikbaar voor het behoud van grote rijksmonumenten die een restauratieopgave hebben van ten minste € 2,5 miljoen. De eigenaren van de gebouwen worden behalve tot restauratie van de rijksmonumenten ook gestimuleerd om te investeren in verduurzaming, verbetering van de toegankelijkheid en de instandhouding van roerende onderdelen (cultuurgoederen) van het interieur.

In totaal heeft de RCE 41 subsidieaanvragen ontvangen, waarvan er 27 aanvragen zijn gehonoreerd. Hierbij is de rangordebepaling toegepast dat een aanvraag met lagere restauratiekosten voorrang krijgt. Het merendeel van de aanvragen die niet gehonoreerd zijn, voldoet niet aan het minimumvereiste van € 2,5 miljoen aan subsidiabele restauratiekosten. Drie aanvragen zijn om budgettaire redenen afgewezen.

Van de eigenaren die een toekenning hebben gekregen, zet 81% in op de verduurzaming van het rijksmonument en 78% verbetert de toegankelijkheid daarvan. Eén eigenaar zal zich tevens inspannen voor de instandhouding van cultuurgoederen. Van het totale beschikbare bedrag is € 59.925.646 subsidie verstrekt. Het resterend budget is niet toereikend voor een nieuwe openstellingsronde in 2020, aldus de RCE.

Kijk voor meer informatie op: https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/2020/03/19/restauratiesubsidies-voor-grote-rijksmonumenten-toegekend

Terug naar overzicht