Nieuws

mrt
19

Nieuwe Groningse subsidieregelingen ter bevordering van de leefbaarheid

De provincie Groningen heeft de Subsidieregeling Zorg & Voorzieningen 2020-2023 (ZVGR) en de Subsidieregeling Transitiefonds Particuliere Woningvoorraad (TPWGR) gepubliceerd.

Beide nieuwe regelingen maken deel uit van het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2020-2023.

Subsidieregeling Zorg & Voorzieningen 2020-2023
Het doel van deze regeling is het duurzaam versterken van de voorzieningen- en zorginfrastructuur in de provincie Groningen.

Subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen, verenigingen, coöperaties, gemeenten, zorginstellingen en samenwerkingsverbanden van inwoners. Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • a. een haalbaarheidsonderzoek, advies en procesbegeleiding in de voorfase en fase na realisatie van een onder b genoemde multifunctionele accommodatie. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 25.000;
  • b. de bouw en verbouw van multifunctionele accommodaties waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 150.000;
  • c. de uitvoering van een innovatief zorgproject. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 75.000.


Aanvragen kunnen tijden een tenderperiode worden ingediend bij de provincie Groningen en worden gerangschikt aan de hand van diverse criteria. De tenderperiodes lopen tot en met 2022 jaarlijks tot 1 maart, 1 juli en 15 oktober. In 2020 geldt 1 juli 2020 als eerste deadline. In 2023 zijn er twee tenderperiodes die lopen tot 1 maart en 1 juli.

Voor de eerste tender, die loopt tot 1 juli 2020, is € 500.000 beschikbaar (€ 50.000 voor haalbaarheidsonderzoeken, advies en procesbegeleiding, € 350.000 voor de bouw en verbouw van multifunctionele accommodaties, en € 100.000 voor de uitvoering van innovatieve zorgprojecten).

Subsidieregeling Transitiefonds Particuliere Woningvoorraad
Het doel van deze regeling is het bevorderen van een duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad in de Groningse krimpgebieden. De Groningse krimpgebieden zijn de regio’s Oost-Groningen (gemeenten Veendam, Pekela, Oldambt, Stadskanaal, Westerwolde, voormalig gebied Menterwolde van de gemeente Midden-Groningen), Eemsdelta (gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum) en Het Hogeland.

Subsidie kan worden aangevraagd door een gemeente, een samenwerkingsverband van gemeenten, dan wel een stichting/vereniging. Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • a. de aankoop, sloop en onttrekking van niet toekomstbestendige particuliere woningen als onderdeel van een gebiedsgerichte aanpak in dorpen en wijken. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 250.000;
  • b. de aankoop, sloop en onttrekking van ‘rotte kiezen’, zijnde particuliere woningen. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 50.000.


Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij de provincie Groningen en worden behandeld in volgorde van ontvangst. Voor 2020 tot en met 2023 is € 2 miljoen beschikbaar.

Terug naar overzicht