Nieuws

mrt
19

SBIR oproep Satelliet- en ander datagebruik voor inzicht in bodemdaling landelijk gebied gepubliceerd

RVO heeft een nieuwe SBIR oproep (Small Business Innovation Research Programma) geopend. Ondernemers worden uitgenodigd om nieuwe methoden te ontwikkelen op basis van satellietdata, gecombineerd met andere data, informatie en/of modellen. Doel is de huidige inzichten in de bodemdaling in het landelijk gebied te (helpen) verbeteren. De offerte kan worden ingediend tot en met 11 april 2019. Op 2 april organiseert RVO een informatiebijeenkomst in het Waterschapshuis in Amersfoort.

De bijdrage per haalbaarheidsonderzoek in fase 1 bedraagt € 40.000 (incl. btw). Het maximumbedrag per project voor fase 2 bedraagt € 100.000 (incl. btw). De opdrachtgevers contracteren in fase 1 maximaal drie haalbaarheidsonderzoeken en honoreren in fase 2 maximaal twee projecten. Het precieze aantal te honoreren projecten voor fase 1 en fase 2 hangt af van de prijs van de best beoordeelde offertes voor fase 1 en 2. In totaal is er een budget van € 320.000 beschikbaar voor fase 1 en fase 2. 

 

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 2 april kan door een e-mail te sturen naar info@spaceoffice.nl, met vermelding van persoons- en firmagegevens.

 

Via het SBIR programma ontwikkelen midden- en kleinbedrijven (mkb) in opdracht van de overheid innovaties die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. SBIR projecten worden aanbesteed via een tender, waarbij onderscheid wordt gemaakt in drie fasen, haalbaarheid (1), onderzoek en ontwikkeling (2) en het marktrijp maken van een product, proces of dienst (3):

  • in een haalbaarheidsstudie (fase 1) onderzoekt een ondernemer de haalbaarheid van een onderzoeks- en ontwikkelingstraject. In deze fase wordt de technische, economische en organisatorische haalbaarheid van het project onderzocht. Het onderzoek is bedoeld om onzekerheden weg te nemen, alvorens een onderzoek- en ontwikkelingstraject te starten. Een haalbaarheidsonderzoek duurt maximaal 6 maanden;
  • in fase 2 gaat het om het daadwerkelijke onderzoek en ontwikkeling tot een eerste prototype dat nog niet voor commerciële doeleinden kan worden aangewend. Het onderzoeks- en ontwikkeltraject duurt maximaal 2 jaar.

De overheid geeft opdracht voor en financiert fase 1 en 2. De marktintroductie is geen onderdeel van SBIR.

Terug naar overzicht