Nieuws

mrt
19

Rectificatie budget eerste kwartaal Orange Knowledge Programme

In de Staatscourant is een rectificatie gepubliceerd van het subsidieplafond van het Orange Knowledge Programme 2018-2022. Per abuis is een bedrag vermeld van € 44.005.000. Dit moet € 48.005.000 zijn. Het gaat om het subsidieplafond voor het eerste kwartaal van 2019.

Het OKP 2018 - 2022 is een kennisontwikkelingsprogramma dat subsidie biedt voor het aanbieden van individuele beurzen, maatwerk groepstrainingen, institutionele samenwerkingsprojecten en alumni activiteiten. Het programma wil bijdragen aan de ontwikkeling van onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijsprogramma's die niet discrimineren op basis van geslacht, ras, etnische afkomst, religie, seksualiteit of andere kenmerken. Vraaggerichtheid, eigenaarschap en aansluiting bij de prioriteiten van het buitenlandbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken staan centraal.

Terug naar overzicht