Nieuws

mrt
19

Brabant wijzigt subsidie hedendaagse cultuur

De provincie Noord-Brabant heeft de dertiende wijzigingsregeling gepubliceerd van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur. Het gaat om een verhoging van de bijdrage voor theater, dans, circus in de paragraaf Talenthub. De maximale bijdrage wordt met € 50.000 verhoogd naar € 370.000.

Het budget voor theater, dans en circus bedraagt € 690.000. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot en met 1 oktober 2019. 

 

Met de subsidieregeling Talenthub Brabant kan Noord-Brabant subsidie verstrekken voor voor projecten gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van talenten in de professionele kunsten op het gebied van beeldende kunst, design of architectuur, muziek, audiovisuele kunst en film, theater, dans, circus, of letteren. 

 

Kern van de filosofie van Talenthub Brabant is dat het nieuwe talent opgenomen wordt in een relevant netwerk. Culturele instellingen, opleidingen, bedrijfsleven en overheden trekken hierin samen op. Verschillende partijen uit het veld vormen zo samen een nest waarin een talent zich op zakelijk, artistiek en maatschappelijk gebied kan ontwikkelen. Dit om uiteindelijk zelf onderdeel te worden van dit relevante netwerk, waarin productie en presentatie zijn vertegenwoordigd, en zo een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Met de ondersteuning van de Talenthub Brabant kan het veld een coördinator aanstellen, de talenten met een klein productiebudget ruimte bieden om zich te ontwikkelen, en partners uit het culturele veld, zowel producerend als presenterend, ondersteunen om hun rol te nemen in de begeleiding.

Terug naar overzicht