Nieuws

mrt
19

Zuid-Holland herziet Openstellingsbesluit Samenwerking duurzame innovaties landbouw uit 2017

Van 12 juni tot en met 31 augustus 2017 konden er in Zuid-Holland aanvragen worden ingediend voor activiteiten, gericht op samenwerking duurzame innovaties in de landbouw. Hiervoor werd op 22 mei 2017 een openstellingsbesluit bekendgemaakt. Dit besluit is met terugwerkende kracht gewijzigd, zodat de bepalingen over de subsidiabele kosten en de hoogte van de subsidie beter op elkaar aansluiten.

De aangepaste bepalingen gelden uitsluitend voor de aanvragen, die in de periode 12 juni tot en met 31 augustus 2017 werden ingediend. De regeling is inmiddels gesloten. 

 

De subsidie kan worden verstrekt  voor de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband of voor de uitvoering van een innovatieproject, dat bijdraagt aan innovatie in de grondgebonden landbouw.

Terug naar overzicht