Nieuws

mrt
19

Subsidieplafond kennisinfrastructuur sociale kwaliteit Overijssel bereikt

Het beschikbare budget voor 2018 voor de Overijsselse subsidie Kennisinfrastructuur sociale kwaliteit is bereikt. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Dat maakt de provincie op haar website bekend. Er was € 45.000 beschikbaar.

Met de regeling kon een vergoeding worden aangevraagd voor:

  • het signaleren en agenderen van sociaal-maatschappelijke vraagstukken;
  • het vertalen hiervan naar samenleving in concrete producten of methodieken;
  • het gezamenlijk ontsluiten van beschikbare kennis en informatie in een open netwerk;
  • activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van de prestatielijnen Delen en Leren, Zelfstandig Leven, Gezond Bewegen en Overijssels Noaberschap, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma.

Terug naar overzicht