Nieuws

mrt
19

Subsidie Fysieke investeringen voor innovatie en verduurzaming veehouderijbedrijven in Groningen gewijzigd

Van 1 maart tot en met 1 mei 2018 is in de provincie Groningen de subsidie Fysieke investeringen voor innovatie en verduurzaming veehouderijbedrijven geopend voor aanvragen. Gedeputeerde Staten hebben een wijziging gepubliceerd op het eerder aangekondigde openstellingsbesluit. De investeringslijst is uitgebreid met twee maatregelen. Daarnaast is de scorelijst herzien. De aanpassingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2018.

Aan de categorie 'Buitenuitloop' worden twee fysieke investeringen als subsidiabele activiteit toegevoegd: 'Aanleg overdekte uitloop voor vleeskuikens, minimaal 20% van het staloppervlak' en 'Daglichtvoorziening voor kalkoenen: Het daglicht in de stal wordt gerealiseerd via een daglicht doorlatend oppervlak van tenminste 3% van het grondoppervlak van de stal'. 

 

De score voor de fysieke investering 'Uitloop voor kalkoenen. Aanleg en inrichting (overdekte) uitloop voor kalkoenen, minimaal 20% staloppervlak (1 ster)' wordt verhoogd van 4 naar 6 punten.

 

Met de regeling 'Fysieke investeringen voor innovatie en verduurzaming van agrarische ondernemingen wil de provincie Groningen een bijdrage leveren aan het versnellen van de verduurzaming van bedrijven in de agrarische sector. De regeling is steeds voor een ander type ondernemingen geopend. Ditmaal kunnen veehouderijbedrijven voor varkens, vleeskalveren en pluimvee een aanvraag indienen. De bedrijven moeten als zodanig zijn ingeschreven bij RVO.nl.

 

 

Terug naar overzicht