Nieuws

mrt
19

Rectificatie Openstelling Samenwerking voor innovaties Zeeland

Op 15 maart 2018 maakten Gedeputeerde Staten van Zeeland een openstelling bekend voor de maatregel Samenwerking voor innovaties uit de subsidieregeling POP3 van de provincie. De subsidiabele activiteiten in deze openstelling bleken echter niet voldoende uitgewerkt. Dit is, door middel van een rectificatie, gecorrigeerd.

Het artikel 'Subsidiabele activiteiten' wordt als volgt gewijzigd: 

 

'Subsidie kan worden verstrekt voor samenwerkingsverbanden die gezamenlijk:

  • een projectplan formuleren gericht op klimaatadaptieve innovatieve samenwerking in het landelijk gebied van Zeeland, gericht op kennisontwikkeling ten behoeve van een meer robuuste zoetwatersituatie voor de landbouw; en/of
  • een concreet innovatieproject in dit kader uitvoeren in Zeeland.'

Aanvragen voor deze maatregel kunnen tot en met 13 april 2018 worden ingediend. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van € 800.000.

Terug naar overzicht