Nieuws

mrt
19

€ 700.000 beschikbaar voor nieuwe NWO-call Creatieve industrie - KIEM

Onderzoekers kunnen weer doorlopend aanvragen indienen voor samenwerkingsprojecten van één of meer kennisinstellingen met het MKB in de creatieve industrie. Met behulp van een KIEM-financiering kunnen consortia (bestaande uit minimaal één onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal één private partner) een langduriger samenwerkingsverband opzetten om kortlopend fundamenteel en industrieel onderzoek te ontwikkelen. De deadline is 7 november 2019 of totdat het beschikbare budget uitgeput is.

Het projectvoorstel past binnen de CLICKNL Kennis- en Innovatie agenda 2018-2021. De aanvraag kan worden ingediend door een ervaren gepromoveerde onderzoeker met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Een KIEM aanvraag kan maximaal twee mede-aanvragers hebben. Ook dit zijn ervaren gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut.

 

De bijdrage van NWO aan het project is altijd € 15.000. De private partner(s) dragen minimaal € 3.000 bij, waarvan minimaal € 1.500 in cash. De KIEM-subsidie kan worden gebruikt voor: 

  • vervangingsfinanciering (vrijstelling van de (co)aanvrager van onderwijs- en andere taken);
  • materiële kosten ten behoeve van het project tot € 2.000 binnen de aan te vragen 15.000.

Voor de call is in totaal € 700.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Voor 2018 zijn er vijf beoordelingsmomenten. De eerstvolgende verzameldatum is donderdag 12 april.

Terug naar overzicht