Nieuws

mrt
19

€ 130 miljoen voor versterken internationale concurrentiepositie van Brainport Eindhoven

De Brainportregio rond Eindhoven is het laatste project uit het regeerakkoord waar geld voor wordt gereserveerd uit de zogenoemde Regio Envelop. Voor de Regio Deal met Brainport Eindhoven reserveert het kabinet € 130 miljoen. Met cofinanciering vanuit de regio wordt er een totale gezamenlijke impuls van € 370 miljoen gerealiseerd.

De Regio Deal wordt in de periode tot het zomerreces gezamenlijk voorbereid door de partijen uit de regio, het Ministerie van LNV en de betrokken vakdepartementen. De nadere uitwerking van de projecten en bestedingsplannen dienen te voldoen aan de uitgangspunten zoals
genoemd in de Kamerbrief ‘Stand van zaken Regio Envelop' (Nr. 29 697-37). Klik hier voor inzage in de Kamerbrief. 

Terug naar overzicht