Nieuws

mrt
19

Vanaf eind maart mogelijk om OP EFRO aanvraag in te dienen via een digitaal loket

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland laat weten dat vanaf eind maart de subsidieaanvragen voor de ‘OP EFRO Tender Valorisatie 2015’ via een nieuw digitaal loket kunnen worden ingediend. Het is de opvolger van MijnSNN en geldt voor projecten in de nieuwe programmaperiode 2014-2020. Het EFRO-webportaal is een gezamenlijk loket voor de vier managementautoriteiten welke verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het Operationeel Programma 2014-2020. Het blijft voor de tender Valorisatie ook mogelijk om bij SNN een aanvraag in te dienen via de gepubliceerde formulieren. Bij een papieren aanvraag is het wel nodig om u als gebruiker te registreren bij het digitale loket. Dit omdat alle communicatie na de beschikking voortaan alleen nog via het digitale loket zal verlopen.

U kunt op twee manieren inloggen op het EFRO-webportaal. Klik hier voor meer informatie en de handleidingen.

Het doel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2014-2020 (EFRO) is de economische verschillen tussen de Europese regio's te verkleinen. In de meer ontwikkelde regio's richt het fonds zich op versterking van de concurrentiepositie en meer werkgelegenheid. Nederland is een meer ontwikkelde regio. Op het niveau van de landsdelen en in samenspraak met Rijk is besloten dat de EFRO-middelen binnen Nederland het beste kunnen worden ingezet op (slechts) twee van de elf thema’s die in de verordening van de Europese Commissie en Raad voor EFRO zijn geformuleerd, te weten:

Thema 1: Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

Thema 4: Overgang naar een koolstofarme economie.


De EFRO-gelden worden verdeeld over de volgende regio's (landsdelen):

• Noord-Nederland;

• Oost-Nederland;

• Zuid-Nederland;

• West-Nederland.

Terug naar overzicht