Nieuws

mrt
19

Overijssel stelt collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheer 2015 vast

Overijssel heeft de collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheer voor 2015 vastgesteld van Noordwest-Overijssel, IJsseldelta, Tolhuislanden, Staphorsterveld, Salland, Twente en Oost-Overijssel, waarmee de in deze beheerplannen aangevraagde beheerpakketten voor de periode 2015 tot en met 2020 kunnen worden aangelegd. De betreffende agrarische natuurverenigingen zijn op de hoogte gebracht. Het besluit ligt van 20 maart tot en met 1 mei ter inzage op het Provinciehuis. Belanghebbenden kunnen binnen deze periode over dit besluit bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten.

De collectieve beheerplannen zijn vastgesteld in het kader van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL), waarmee subsidie wordt verleend voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuur en landschap in Nederlandse provincies.

Terug naar overzicht