Nieuws

mrt
19

Oost-Achterhoek hanteert nieuwe regels loonkostensubsidie

In de Sociale Dienst Oost-Achterhoek werken de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk samen op het gebied van werk en inkomen. De dienst kan een loonkostensubsidie verstrekken aan een werkgever, die een werkzoekende uit een van deze gemeenten in dienst neemt. De loonkostensubsidie wordt individueel bepaald, maar bedraagt ten hoogste 50% van het wettelijk minimumloon per maand. De subsidie wordt maximaal zes maanden verstrekt, maar kan met zes maanden verlengd worden.

Aan subsidieverlening zijn verschillende voorwaarden verbonden. Er wordt een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden afgesloten. Bovendien hoeft de werknemer met de overeenkomst geen beroep meer te doen op een uitkering. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en geen verdringing van niet gesubsidieerde arbeid plaatsvindt. De loonkostensubsidie wordt niet verstrekt als de werkgever op grond van een andere regeling aanspraak maakt op financiële tegemoetkomingen in verband met de indiensttreding van de werknemer. De subsidie moet door de werkgever worden aangevraagd binnen 2 maanden na ingang van het dienstverband.

De loonkostensubsidie compenseert de werkgever voor de extra kosten die hij maakt voor begeleiding, instructie en training van de werknemer. Het doel is uitstroom richting de reguliere arbeidsmarkt.

Terug naar overzicht