Nieuws

mrt
19

Noord-Holland publiceert subsidieregeling voor aanschaf en plaatsing zonnestroominstallatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed bekendgemaakt. Van 27 maart 2015 tot en met 29 januari 2016 kunnen er aanvragen worden ingediend voor de aanschaf van een zonnestroominstallatie en de plaatsing hiervan op maatschappelijk vastgoed in de provincie. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van 2.086.450.

De subsidie bedraagt 20% van de aanschaf- en plaatsingskosten van de installatie en kan variëren van minimaal € 5.000 tot maximaal € 25.000.
Met maatschappelijk vastgoed wordt een gebouw bedoeld, dat een publieke functie heeft op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en zorg.

Terug naar overzicht